תינוקות מתוקים

תינוקות מתוקים

תינוקות מתוקים

מערכת מאמונט

שוקולד מכיל מספר חומרים בעלי פעילות ביולוגית שהינה בעלת השפעות פסיכולוגיות והתנהגותיות. פסיכולוגים מפינלנד בדקו האם אכילת שוקולד בהריון יכולה לנבא את הערכה על ידי האם של התנהגות התינוק בגיל שישה חודשים.

 הם ראיינו 305 נשים ביחס לצריכת השוקולד שלהן ומידת הלחץ שלהם במהלך ההריון. שישה חודשים לאחר הלידה ביקשו החוקרים מהנשים שראיינו שיעריכו את המזג של תינוקן, והתנהגותו במצבים שונים כמו פחד, נטיה להרגע, חיוך וצחוק.

החוקרים מצאו כי אמהות שדיווחו על אכילת שוקולד מדי יום במהלך ההריון נטו להעריך את המזג של תינוקן באופן חיובי יותר, ותינוקות אלה נטו לחייך ולצחוק יותר מתינוקות של נשים שלא צרכו שוקולד.

נשים שחוו יותר לחץ במהלך ההריון נטו להערכה שלילית יותר של מזג התינוק, ביחוד בין האמהות שדיווחו שלא אכלו שוקולד כלל או רק לעתים נדירות צרכו שוקולד. 

נשים שדיווחו כי היו בלחץ במהלך ההריון, אך אכלו שוקולד מידי יום או לפחות כל שבוע, לא דיווחו על מזג שלילי אצל תינוקם, והראו למשל פחות תגובות של פחד נוכח מצבים חדשים.

מסקנת החוקרים הייתה שאומנם לא ניתן לשלול קשר בלתי ישיר בין התנהגות הילודים לעובדה שאמהותיהן אכלו שוקולד בהריון, אבל הם משערים שיתכן וחומרים מסוימים שמצויים בשוקולד עוברים לעובר בעודו ברחם ומשפיעים באופן חיובי על התנהגותו לאחר הלידה.